BÖLÜMÜMÜZ TARİHÇESİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu’nun 23.02.1999 tarihli kararı ile açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalları da YÖK Yürütme Kurulu’nun 20.04.1999 tarihli kararı ile açılmıştır. Bölümümüz mevcut 8 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi ile faaliyetini sürdürmektedir.
Bölümün I. ve II. Öğretim Programlarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa otuzar öğrenci alınmıştır. Bölümümüz, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında ilk mezunlarını, 2016 yılı itibariyle de ikinci mezunlarını vermiştir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü her geçen yıl -gerek öğretim elemanı kadrosu gerekse öğrenci sayısı bakımından- gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir.
Bölümümüzde kuruluşundan itibaren sırasıyla; Doç. Dr. Betül MUTLU, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZER, Doç. Dr. Betül MUTLU, Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüşlerdir.
Günümüzde Doç. Dr. Betül MUTLU’nun Bölüm Başkanlığı görevini yürüttüğü Bölümümüzde Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz ÖZDEMİR ve Doç. Dr. Nuray 3.KARAKAYA Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini devam ettirmektedirler.