BÖLÜM HEDEFLERİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün hedefleri şunlardır;

  1. Güvenliği, sağlığı ve toplumun refahını üstün tutma,
  2. Bilimsel ve akademik etik kurallarına bağlı olma,
  3. Katılımcı ve paylaşımcı olma,
  4. Yenilikçi araştırmacılar olma,
  5. Türkoloji biliminin önemini kavramış özgüveni yüksek bireyler yetiştirme,
  6. Çağın gerekliliklerine uygun olarak eğitim-öğretim süreçlerini uzaktan eğitim yöntemleriyle destekleme,
  7. Lisans ve lisansüstü eğitim sürecinde teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve bunları uygun koşullar altında kullanabilme,
  8. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme süreçlerine uygun, kalite süreçleriyle desteklenmiş, bütün paydaşlar tarafından izlenebilen-değerlendirilebilen bir öğretim programı uygulama,
  9. FEDEK akreditasyonu ile kalite sürecini sürekli hale getirme,
  10. Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarından etkin olarak yararlanma