ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ANABİLİM DALI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
DOÇENT GÜL BANU DUMAN
Bölüm:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
e - Posta:gbanu.duman
Telefon:291 17 98
ROVSHAN MAMMADOV
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Bölüm:Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
e - Posta:rovshan.mammadov
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EFSUN KEVSER KAYA
Bölüm:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
e - Posta:efsunk.kaya
Telefon:291 12 12
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin